İlkel ve Tutucu Nesneler

 

İlkel ve Tutucu Nesneler

Unity, modelleme yazılımıyla yaratılabilen herhangi bir şeklin 3D modelleriyle birlikte çalışabilir yine de Unity içinde direkt olarak yaratılabilen ilkel ve tutucu nesneler bulunmakta ki bunlar; Küp, Kapsül, Silindir, Düzlem ve Dörtgen‘dir. Bu objeler genellikle kendi başlarına yararlıdır(Örneğin, bir düzlem genellikle düz zemin yüzeyi olarak kullanılır) fakat bunlar amaçları test etmek için tutucular ve prototipler yaratacak hızlı bir yöntem de sunarlar. Bu ilkel ve tutucu nesnelerden herhangi biri 3D Obje menüsü > OyunObjesi üzerindeki uygun nesne kullanılarak sahneye eklenebilir.

 

Küp
kare, ilkel ve tutucu nesneler

Bu, kenarları bir birim uzun olan basit bir küp, resim her altı yüzünde de tekrarlandığı şekilde dokunmuş. Böyle durduğunda bir küp birçok oyun içinde sıkça kullanılan bir obje değil gibi fakat ölçeklendiğinde duvarlar,kolonlar, kutular, merdivenler ve benzer parçalar için oldukça faydalıdır. Küp, programcıların gelişme süresinde bitmiş bir model henüz uygun değilken kullanması için ayrıca kullanışlı bir tutucu objedir. Örneğin bir araba,
kabaca doğru boyutlarda uzatılmış kutu kullanılaran modellenebilir, otomobilin kontrol kodunu test etmek için basit bir temsilci nesnesi olarak gayet uygundur. Kübün kenarlarının uzunluğu bir birim olduğu için, kübü yakına ekleyerek ve boyutları karşılaştırarak sahne içine aktarılmış bir örgünün oranlarını kontrol edebilirsiniz.

 

Küre
küre

Bu bir birim çap küresi (0,5 birim yarıçap), dokulu böylece tüm görüntü kutuplar etrafında bir kez sarılmış, üst ve alttan “basık”. Küreler, topları, gezegenleri, kurşunları temsil etmek için kullanışlıdır fakat yarı transparan bir küre ayrıca başarılı bir GUI aleti demektir ki o da efektin etki alanını temsil eder.

 

Kapsül
kapsül

Kapsül, uçlarında yarı küresel kapak bulunan bir silindirdir. Bu obje bir birim kalınlığında ve iki birim yüksekliğindedir(beden bir birim ve kapakların her biri yarım birimdir). Dokunmuş böylece tüm görüntü kutuplar etrafında bir kez sarılmış, her hemisferin tepe noktasında kısılmış. Bu şekle sahip fazla dünya objesi olmadığı halde kapsül, prototip için kullanışlı bir tutucudur. Özellikle, yuvarlak bir objenin fiziği bazen, belli görevler için, kutulardan daha iyidir.

 

Silindir
silindir

Bu, iki birim yüksekliğinde ve bir birim kalınlığında bir silindir, dokunmuş böylece tüp şeklindeki bedenin etrafını tek seferde sarmış fakat iki ayrı düz,dairesel içinde bittiği görünüyor. Silindirler; kolonlar, çubuklar, tekerlekler yaratmak için oldukça kullanışlıdır ama çarpıştırıcının şeklinin aslında bir kapsül olduğunu bilmelisiniz(Unity’de ilkel silindir çarpıştırıcısı yoktur). Fizik bağlantılı amaçlar için doğru bir silindirik çarpıştırıcıya ihtiyacınız varsa modelleme programı içinde uygun şeklin örgüsünü yaratmalı ve örgü çarpıştırıcısı eklemelisiniz.

 

Düzlem
düzlem

Bu, lokal koordinat alanının XZ düzleminde köşeleri on birim uzun odaklı düz bir düzlem. Dokunmuş böylece tüm resim kare ile birlikte tek seferde görünüyor. Bir düzlem, zeminler ve duvarlar gibi birçok çeşit düz yüzeyler için gayet kullanışlıdır. Bir yüzey bazen özel efektler için ve GUI içinde resimleri ve filmleri göstermek için de gereklidir. Düzlem bunun gibi şeyler için kullanılabilmesine rağmen daha basit bir dörtgen genelde bu tarz görevlere daha doğal uyum sağlar.

 

Dörtgen

dörtgen

Dörtgen, düzeleme benzerlik gösterir fakat kenarları sadece bir birim uzunluğunda ve yüzey, lokal koordinat alanının XY düzlemine odaklıdır. Ayrıca, düzlem iki yüz tane içerirken bir dörtgen sadece iki üçgene bölünmüştür. Dörtgen, sahne objesi sadece resim veya film olarak sahnede gösterilecek şeylerin kullanılması gerektiği durumlarda kullanışlıdır. Basit GUI ve bilgi gösterimi dörtgenlerle uygulanabilir, aynı şekilde parçacıklar, sprite ve uzaktan görünen tek parça objeler olan sahte resimleri için de geçerlidir.

*/