5.3’deki Yenilikler

Unity 5.3 Yenilikler

Yeni Unity yayını birçok yeni özellik, olan özelliklerde gelişmeler, değişiklikler ve düzenlemeler içerir. Bu sayfa bazı temek yeni özellikler veya güncellenmiş özelliklerin manueldeki hızlı rehberidir.
Bütün liste için bakınız; Unity 5.3 yayını notları

5.3 için yeni özellikler Dökümentasyonu:
Multi-Ekran Düzenleme: Aynı anda çoklu sahne açma ve düzenleme. Hiyerarşi penceresindeki yeni özellikler çoklu sahneler yönetebilmenizi sağlar böylece çalışmanızı ayrı ayrı yüklenebilir kullanışlı parçalara ayırabilirsiniz.

Yeni 2D Eklemler, Buoyancy Efektör & Hareket Yaratıcı:

Yeni eklem tipleri eklenmiştir, artı sıvı hacmini simule etmenizi sağlayan Buoyancy Efektör ve 2D’de çalışmak için “ilkel”- tarz yer tutucuları Hareket Yaratıcı

OpenGL Core Destek: OpenGL Core, DirectX 11 eşdeğerli OpenGL’dir ve aynı ileri derece gölgelendirici özelliklerin birçoğunu DirectX 11’in sunduğu OpenGL platformlarında açar.

Euler Curve Animasyon İçe Aktarım:

Varsayılan olarak, rotasyon eğrileri içe aktarım sırasında dördeyler olarak tekrar örneklenir, fakat bu hoş karşılanmayabilir ya da orijinal animasyonunuzdan farklılıklara yol açabilir.

Rotasyon eğrilerinizi artık Euler değerler olarak tutmayı seçebilirsiniz.

LZ4 Asset Bundle Kompresyon:

Asset desteleri için, sadece destenin istenen parçası için kısmi yeniden sıkıştırma sağlayan, yeni bir kompresyon/sıkıştırma seçeneği. Önceden tüm desteyi yeniden sıkıştırdığı için maruz kalınan bekleme süresinden kurtarır.

Hareket Çevirmek: Flip sprites in the X or Y plane by checking a box, instead of needing to use negative transform scales.

Negatif transform skalaları kullanmaya ihtiyaç duymaktansa tek bir kutuyu işaretleyerek hareketleri X’de veya Y düzleminde çevirin

Parçacık Sistem Geliştirmeleri:

Tüm özelliklere artık script ile erişilebilir! Ayrıca, 3D rotasyon, Mesh Kaplanmış Yüzeylerden Emisyon gibi yeni özellikler. Dahası birçok ufak güncelleme, daha fazla bilgi için; 5.3 yayın notları

App-içi Satın Alma

iOS App Store, Mac App Store, Google Play ve Windows Store gibi en populer uygulama mağazaları karşısında Uygulamanıza uygulama-içi Satın Alma sağlamayı kolay hale getiri.

Multi-Görüntüleme Desteği

Aynı anda 8 değişik monitörde 8 değişik kamera gösterir. Multi gösterim similasyon rigleri, public kiosk kurulumu, vs, için mükemmeldir .

Network Host Taşıma

Var olan hotsa giden bağlantı koparsa, oyun müsterilerinden birinin yeni host olarak yönetime geçmesini sağlar.

Asynchronous Doku/Yapı/Texture Yükleme

Doku datalarının GPU’ya zaman dilimlerine bölünerek yüklenmesine olanak sağlar ki bu da esas oyun ileti dizisindeki bekleme süresini azaltır.

Speedtree Gelişmeler

Çok çekirdekli istifleme gelişmeleri artık bilbordlar için daha iyi performans vermekte.

JSON Numaralandırma

Numaralandırılabilir Unity objelerini JSON’a kolayca çevirip geri alabilmenize imkan sağlar.

*/