Platform-Özgü

Platform-Özgü

This section covers specific information for the many and web platforms supported by Unity.
Bu bölüm Unity tarafından desteklenen birçok masaüstü olmayan platfromlar ve web platformlar için özel enformasyon içermektedir.

Bilinmeli ki; PlayStation, Xbox ve Wii gibi platformlar platforma-özel dökümantasyonlarını kurulum işlemi tamamlandıktan sonra lokal olarak erişilebilir yaparlar. Bu kısma erişmek için; Unity Editörünü açın ve Help (Yardım) > Unity Manuale doğru gezinin.

İlgili eğitimler: Mobil & Touch

Hata ayıklama, ipuçları ve püf noktalar için Bilgi Tabanı Platformlara bakınız.

*/