Açık Kaynak Depoları

Açık Kaynak Depoları; Unity açık kaynaklı bileşenlerini başlatma kararımızın sebebi siz, kullanıcılarımız ve müşterilerimizle bağlantıya geçme niteyimizdir. Sizlere kaynak erişimine sahip olmanızı sağlayan emniyet ve esnekliklerin tümünü sunmak istiyoruz.

İşbirlikçi katılımı ve topluluk gelişimini her zaman memnuniyetle karşılıyoruz.
Dileğimiz ve beklentimiz, bu girişim sayesinde, topluluğumuzun daha önce mümkün olmayan yollarla, Unity’i geliştirmesi ve genişletmesinin mümkün olmasıdır.

Unity zengin kaynakları/depoları

Size tavsiyemiz; Unity’e katkı sağlarken, bizim de iç kısımda kullanma eğiliminde olduğumuz ve her şeyi kolaylaştıran, Bitbucket kullanmanız. Unity, geliştiricilerin Unity yazılımı kullanımına yardımcı olmak amaçlı bir dizi açık kaynak depolarına sahiptir:

http://bitbucket.org/Unity-Technologies/

Bu bizim, ilk olarak UnityUI ekibi ve R&D İçerik ekibi tarafından kullanılan, en yeni depomuzdur. 5.3 Memory Profiler gibi bazı çekirdek R&D projeler burada sonuçlanır(büyük ölçüde geliştirici tercihi nedeniyle).

https://github.com/Unity-Technologies
Bu da bizim çekirdek R&D projelerimizin bazılarının açık kaynak çalışmalarını tuttuğumuz en eski depomuz. Anahtar projelerimiz Unity’nin Mono çatalı (C# çalışma zamanı), MonoDevelop (kod editörü) ve Katana (yapılandırma/CI sistemimiz) içerir. Emscripten gibi WebGL için kullanılan teknolojinin büyük kısmı burada da ayrıca burada barındırılmaktadır.

https://github.com/unity3d-jp

Bu depo Unity Japonya’nın R&D ekibi ve Evangelism ekibi tarafından kullanılmaktadır. Demo projeler, prototipler, oradaki ofis çalışanlarından yan projeleri kapsar. İlginç projeler AssetBundle yapılandırması için yaklaşan Grafikler sistemi, ileti dizilerinin, yazışmaların Unity içinde etkili bir şekilde nasıl kullanılacağını gösteren uygulamalı bir gösterim projesi ve Unity Ads’in nasıl kullanılacağını gösteren bir örnek projeyi kapsar.

Unity’nin gelişimine katkı sağlama hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen Açık Kaynak Katılımlar
bölümüne bakınız.

*/